Proces inwestycyjny

Wspieranie procesów inwestycyjnych, zarówno tych realizowanych w sektorze publicznym, jak i prywatnym, to jedna z głównych gałęzi działalności Kancelarii. Zagadnienia związane z procesem inwestycyjnym wymagają nierzadko multidyscyplinarnego podejścia. Obejmuje ono m.in. kwestie związane z prawem zamówień publicznych, prawem budowlanym, dofinansowaniem unijnym, zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, czy podatkami.   Nierzadko nasze wsparcie ma także związek z odpowiedzialnością za decyzje osób bezpośrednio realizujących projekty, w tym kadry inżynieryjnej. 

Prowadzimy obsługę prawną instytucji publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, spółek publicznych, agencji rządowych, jak również podmiotów z sektora prywatnego. Obsługujemy także krajowych i zagranicznych inwestorów, deweloperów, wykonawców czy dostawców.

Nasze wsparcie dotyczy nierzadko złożonych inwestycji infrastrukturalnych, drogowych, sanitarnych, obiektów użyteczności publicznej. Mamy duże doświadczenie zwłaszcza w branży obiektów sportowych oraz inwestycji realizowanych w sektorze wojskowym.

Szczególnego zaangażowania wymaga sam proces realizacji robót. Zapewniamy kompleksowe doradztwo na etapie zgłaszania roszczeń, szybką reakcję na nie, wprowadzanie zmian w umowach, zleceniach robót dodatkowych czy zamiennych. Wydaliśmy setki opinii prawnych dotyczących zmian umów zawartych w reżimie PZP i oceny podstaw do takich modyfikacji.

Wielokrotnie doradzaliśmy także na etapach kończących inwestycję – przy  ich rozliczeniu czy w procesach sądowych będących efektem sporów powstałych w związku z nimi. Reprezentowaliśmy klientów w setkach postępowań sądowych dotyczących zapłaty za roboty dodatkowe, na tle kar umownych czy roszczeń podwykonawców, waloryzacji, wynagrodzeń itp. 

Zapewniamy doradztwo:

  • na etapie przygotowania inwestycji – poprzez przygotowanie procedur przetargowych zarówno w reżimie PZP,  jak i w oparciu o postanowienia kodeksu cywilnego,
  • przy redagowaniu i opiniowaniu, w tym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, umów o prace projektowe, umów o nadzór autorski, umów o prace geodezyjne, umów o roboty budowlane z Generalnymi Wykonawcami i podwykonawcami, umów na nadzór w tym z Inżynierami Kontraktu, umów o zastępstwo inwestycyjne, umów dostawy,
  • we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskiwaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji wodnoprawnych, warunków zabudowy, decyzji zezwalających na wycinkę drzew, pozwoleń na użytkowanie, czy innego rodzaju zezwoleń administracyjnych związanych z realizacją inwestycji.

Specjaliści od procesów inwestycyjnych

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną.