Hubert Cieszyński

Adwokat, Partner

Zajmuje się przede wszystkim obsługą przedsiębiorców z branż: IT, nowych technologii oraz budowlanej. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym również z dziedziny prawa bankowego i funduszy inwestycyjnych. Jest specjalistą z prawa zobowiązań, wspiera Klientów zarówno na etapie tworzenia umów, ich negocjowania a także realizacji oraz zgodnego lub spornego ich rozwiązywania i roszczeń z tym związanych. Prowadzi również spory dotyczące klauzul abuzywnych. Przedsiębiorców reprezentuje także jako obrońca w sprawach karnych-gospodarczych oraz karno-skarbowych.

Doświadczenie z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz karnego pozwala mu efektywnie wspierać firmy w realizacji Compliance, tj. w działaniach wewnętrznych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa prawnego poprzez zapewnienie zgodności działań w firmie z prawem. W tym zakresie ukończył z resztą certyfikowane szkolenie z zakresu wdrażania i realizacji Compliance u podmiotów gospodarczych, zakończone zdanym egzaminem i uzyskaniem tytułu Compliance Officer.

Ukończył aplikacje sądową zakończoną egzaminem sędziowskim z wynikiem bardzo dobrym. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Interesuje się historią oraz współczesnymi badaniami naukowymi

Moje specjalizacje