Eliza Grodzka

Prawnik, Partner

Praktyk, posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wspiera zamawiających publicznych w procesie przygotowania oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia. Pracuje także z przedsiębiorcami, w szczególności z branży zbrojeniowej, usługowej, medycznej oraz budowlanej, w procesie ubiegania się o zamówienie publiczne. 

Wielokrotnie występowała w charakterze pełnomocnika w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Z sukcesami doradza przy udzielaniu zamówień współfinansowanych ze środków UE. Efektem jej pomocy było m.in. uzyskanie przez jednego z klientów Kancelarii MCM wyróżnienia w konkursie „Kryształy Przetargów Publicznych” za zamówienia publiczne na roboty budowlane realizowane w ramach projektu inwestycyjnego.

Lekkość pióra umożliwiła jej nawiązanie współpracy z wydawnictwami prawniczymi. Przeprowadziła szereg analiz zagadnień prawnych w tematyce zamówień publicznych oraz napisała pierwszą publikację naukową w ACTA IURIS STETINESIS.

Z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych dla sektora publicznego i biznesowego. Uczestniczy także w konferencjach naukowych, wygłaszając referaty dotyczące zagadnień zamówieniowych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie biznesem”. Ukończyła kurs trenera, poszerzając swój warsztat dydaktyczny. Swobodnie komunikuje się w języku angielskim.

Uwielbia podróżować, chętnie czyta książki i odkrywa tajniki sztuki kulinarnej. W czasie wolnym gra w squasha. Jest także wiernym kibicem swojej córki squashistki, odnoszącej sukcesy w kraju, jak i za granicą.

Moje specjalizacje