Piotr Mazuro

Adwokat, Partner zarządzający

Współzałożyciel Kancelarii MCM LEGAL.

Wspiera zamawiających publicznych oraz przedsiębiorców z branży projektowej i budowlanej w skomplikowanych projektach infrastrukturalnych na terenie całego kraju oraz sporach sądowych z nimi związanymi. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej projektów realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC oraz współfinansowanych ze środków unijnych. Wielokrotnie występował w charakterze pełnomocnika w postępowaniach odwoławczych przed Zespołami Arbitrów oraz Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Ponadto, reprezentuje klientów w sprawach karnych, w szczególności w sprawach karnych gospodarczych. 

Pochodzenie rodzinne sprawia, że z pasją służy radą w zakresie szeroko rozumianego prawa rolnego. Ma bogate doświadczenie w pracy z Instytucjami wdrażającymi PROW 2014-2020, agencjami rządowymi, samorządami rolniczymi oraz rolnikami. Jako trener prowadzi szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego i gospodarczego. Wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim na studiach podyplomowych z zamówień publicznych.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim z wynikiem bardzo dobrym, jednak wybrał zawód adwokata. Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, Kierownik Referatu Skarg ORA. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. 

Posługuje się językiem angielskim.

W czasie wolnym jest czynnym piłkarzem i dla przeciwwagi namiętnym miłośnikiem „królewskiej gry”.

Moje specjalizacje