Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. W tym miejscu prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich przez nas danych osobowych oraz o zasadach zbierania informacji zawartych w plikach cookies.

Poniżej możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO”:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka: Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Klonowica 30/1, 71-247 Szczecin (dalej: MCM).

Jak się z nami skontaktować?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem kancelaria@mcmlegal.pl lub listownie, wysyłając korespondencje na adres naszej siedziby.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w celu wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia na Twoje żądanie działań, przed jej zawarciem;
 2. art. 6 ust. 1 lit c) RODO, w celu wykonania obowiązków prawnych, jakie na nas ciążą np. wystawiania faktur, rachunków;
 3. art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdy przetwarzamy Twoje dane z uwagi na nasze uzasadnione interesy takie jak:
  1. ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi;
  2. realizowanie wewnętrznych celów analitycznych lub statystycznych;
  3. wykonywanie umów zawartych pomiędzy Administratorem a Twoją organizacją (np. pracodawcą);
  4. odpowiadanie na wiadomości kierowane do nas drogą e-mail, pocztą tradycyjną, za pośrednictwem strony internetowej lub w inny sposób.

Komu możemy ujawniać Twoje dane osobowe?

Współpracujemy z podmiotami, które mogą otrzymać od nas Twoje dane osobowe, mogą to być m.in.:

 1. podmioty, którym musimy udostępnić informacje na podstawie przepisów prawa;
 2. nasi podwykonawcy z którymi współpracujemy, którzy świadczą dla nas typowe usługi takie, jak usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, windykacyjne lub księgowo-rachunkowe.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane wyłącznie przez taki czas, jaki jest niezbędny, nigdy dłużej. Z uwagi na to, Twoje dane zostaną usunięte po realizacji celów o których mowa wyżej, lub po upływie czasu przewidzianego przepisami prawa.

Dane osobowe przetwarzane przez radców prawnych i adwokatów, które zebrane zostały w związku z wykonywaniem przez nich zawodu, przechowywane są przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały pozyskane.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skorzystać z następujących praw: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, uzyskania kopii danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora. Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że będą istniały istotne i uzasadnione podstawy prawne, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności. Prawo to nie przysługuje w przypadku danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego lub adwokata w związku z udzielaniem pomocy prawnej

Jeżeli zechcesz zrealizować jedno ze swoich praw będziemy musieli się upewnić, że jesteś do tego uprawniony np. pytając się o informacje, które pozwolą nam się upewnić, że kontaktuje się z nami osoba, której dane dotyczą.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może spowodować, że nie będziemy w stanie nawiązać z Tobą współpracy, podpisać umowy lub skontaktować się z Tobą w Twojej sprawie.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych?

Deklarujemy, że Twoje dane nie będą przetwarzane poza EOG, ani nie będą dokonywane na nich zautomatyzowane przetwarzanie danych.

Czy MCM korzysta z danych zawartych w plikach cookies?

MCM jako administrator strony www.mcmlegal.pl (dalej: serwis) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. „ciasteczka”).

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na twardym dysku urządzania (np. komputera, telefonu), przy pomocy których korzystasz z serwisu.

Dane te są zapisywane w celu: prawidłowego funkcjonowania serwisu, jego konfiguracji, zapewnienia jego bezpieczeństwa i niezawodności, monitorowania stanu sesji lub prowadzenia analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń stron internetowych zawartych w serwisie. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia przez Ciebie serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu, aż zostaną przez Ciebie usunięte.

Na jakich zasadach zbierane są informacje zawarte w plikach cookies?

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Wiedz jednak, iż w każdym czasie możesz dokonać zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te możesz zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia stosowania plików cookies w przeglądarce internetowej mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Czy niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona?

MCM ma uprawnienie do wprowadzania zmian do niniejszego dokumentu, jednak aktualna treść Polityki Prywatności każdorazowo będzie dostępna na stronach serwisu.