TOP 5 w rankingu
Rzeczpospolitej
I miejsce na Pomorzu
Zachodnim

Specjalizacje

Zamówienia publiczne

Samorząd terytorialny

Proces inwestycyjny

Spory sądowe

Fundusze unijne

Fuzje i przejęcia

IT i nowe technologie

Compliance