Piotr Skawiński

Radca prawny

Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców współpracujących z Kancelarią. Sporządza i opiniuje projekty umów cywilnoprawnych oraz doradza w zakresie stosunków i transakcji handlowych. 

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność w branży drogowej (budowa, remonty, utrzymanie dróg i autostrad). Wspiera klientów z tej branży w procedurach związanych z pozyskaniem zamówień publicznych. Reprezentuje ich także przez przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. 

Do specyficznych dziedzin prawa, będących jego domeną, zaliczyć należy szeroko rozumiane prawo pomocy społecznej. Począwszy od 2008r., pełni stały dyżur w miejskich i powiatowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej projektów realizowanych ze środków unijnych w ośrodkach pomocy społecznej czy też powiatowych centrach pomocy rodzinie (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2015 r. wykładowca na szczecińskim Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Prowadzi moduły prawne w ramach szkolenia specjalistycznego z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Posługuje się językiem angielskim.

Zagorzały kibic szczecińskiej koszykówki i fan tenisa stołowego. Zwolennik regularnych treningów sprawnościowych, muzyki elektronicznej oraz literatury.

Moje specjalizacje