Fuzje i przejęcia

Optymalnie prowadzony biznes wymaga optymalnej formy prawnej. Tam, gdzie ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej jest znikome (my w Kancelarii takich przykładów nie znamy), wystarczy założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Nawet jednak działalność jednoosobowa, nabierając rozpędu organizacyjnego, zmusza do zastanowienia się – co by było, gdybym z dnia na dzień nie mógł już dalej sam prowadzić firmy? 

W zmieniającym się otoczeniu prawnym, stale rosnącej profesjonalizacji obrotu gospodarczego,  rzeczą rozsądną jest wybór właściwej formy organizacyjnej. Dzięki temu można ją dostosować do skali przedsiębiorstwa oraz ograniczać ryzyka gospodarcze związane z prowadzonym biznesem. 

Nasza Kancelaria, od ponad dziesięciu lat, specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych z zakresu fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych. Jako Zespół złożony z radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych i audytorów, mamy daleko idące doświadczenie w realizacji procesów M&A. Pozwala to zapewnić wszechstronne i przekrojowe wsparcie oraz pomoc prawną niezbędną  dla przeprowadzenia tego rodzaju transakcji.

Mamy na swoim koncie przeprowadzenie kompleksowej obsługi kilkunastu procesów przejęć i połączenia spółek oraz przekształcenia jednych podmiotów w inne formy organizacyjne – na wszystkich etapach procedur. 

Zauważamy, także że przekształcenia podmiotów gospodarczych nie są już tylko domeną biznesu. Aktywnie wspieramy naszych klientów z obszaru samorządu terytorialnego, którzy tworzą, łączą i przekształcają spółki komunalne, aby jeszcze efektywniej realizować cele publiczne.  

Klientom realizującym projekty z zakresu fuzji i przejęć oferujemy m.in:

  • przeprowadzanie badania prawnego (due diligence) przedsiębiorców – weryfikację zakresu i poziomu zagrożeń prawnych związanych z potencjalną transakcją;
  • opracowanie modelu i harmonogramu transakcji, optymalnego z perspektywy prawnej, podatkowej oraz w aspekcie zarządzania ryzykiem, jak również aktywny udział w ich realizacji;
  • opracowanie projektów dokumentacji związanej z transakcją w tym m.in.  harmonogramów, listów intencyjnych, umów wspólników, umów inwestycyjnych, umów i statutów spółek;
  • ocenę oraz doradztwo w zakresie implikacji prawnych transakcji w sferze prawa pracy;
  • doradztwo oraz reprezentację w spotkaniach roboczych oraz negocjacjach warunków transakcji;
  • obsługę prawną w zakresie spraw powstałych w związku z realizacją fuzji i przejęć również po przeprowadzeniu transakcji; 
  • doradztwo w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z przeprowadzoną transakcją oraz dotyczących wykonania umów zabezpieczających transakcję.

Nasi specjaliści

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną.