Katarzyna Tomczyk

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz w dziedzinie szeroko pojmowanego prawa cywilnego i gospodarczego, z punktu widzenia prawa materialnego, jak i procedury cywilnej.

Kompleksowo wspiera zamawiających w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wiedzę merytoryczną w tym zakresie uzupełnia praktycznym doświadczeniem w opracowywaniu pełnej dokumentacji przetargowej oraz prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Specjalizuje się w sporządzaniu umów z dziedziny stosunków cywilnych i gospodarczych oraz opinii prawnych w zakresie realizacji umów. Posiada również doświadczenie w opiniowaniu postępowań realizowanych w oparciu o środki pochodzące z funduszy unijnych.

Doradza przedsiębiorcom z różnych branż w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych na gruncie przepisów Prawa zamówień publicznych jak i regulacji wewnętrznych. Bierze aktywny udział na etapie przygotowywania oraz składania ofert wykonawców. Wspiera Klientów również w trakcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na etapie po złożeniu oferty.

Świadczy Klientom pomoc prawną w prowadzeniu sporów dotyczących kontraktów, odszkodowań, zobowiązań cywilnoprawnych, a w szczególności wykładni i realizacji umów.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie. Mediator w sprawach cywilnych. Aktualnie słuchaczka studiów podyplomowych Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwójki wspaniałych dzieci. Wielbicielka książek kryminalnych i podcastów w tej tematyce.

Moje specjalizacje