Konrad Kęsy

Radca prawny

W ramach praktyki zawodowej skutecznie reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji, jak również przed Sądem Najwyższym. Zajmuje się także  dochodzeniem wierzytelności klientów od dłużników niewypłacalnych, także w ramach postępowań upadłościowych. Udziela pomocy prawnej menadżerom (członkom zarządu) spółek prawa handlowego w ramach sporów sądowych związanych z odpowiedzialnością cywilną związaną z pełnioną funkcją.  Prowadzi cykliczne, autorskie szkolenia z zagadnień związanych z obrotem gospodarczym, prawem pracy, prawem upadłościowym i prawem handlowym.  

Wyróżnia go bogate doświadczenie w zakresie negocjowania i redakcji skomplikowanych umów cywilnoprawnych, regulaminów wewnętrznych, standaryzacji procedur handlowych, a także w zakresie świadczenia pomocy prawnej w toku realizacji projektów inwestycyjnych w branży budowlanej i technologicznej (także z udziałem podmiotów zagranicznych), obsłudze prawnej przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w ramach sektora regulowanego, w szczególności w zakresie obrotu bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.  

W ramach praktyki zawodowej zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów korporacyjnych, w tym spółek prawa handlowego (zarówno w sektorze prywatnym, jak i z udziałem podmiotów publicznych).

Specjalizuje się w gałęziach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w szczególności w prawie cywilnym, gospodarczym, handlowym, prawie pracy, prawie upadłościowym i budowlanym) oraz w skutecznej reprezentacji klientów z wyżej wymienionych obszarów w ramach postępowań sądowych.  Zajmuje się również tworzeniem podmiotów gospodarczych (w tym spółek prawa handlowego) pod kątem realizacji zindywidualizowanych interesów właścicielskich, z uwzględnieniem planowanego profilu działalności klienta, ryzyk prawnych i ekonomicznych związanych z daną branżą oraz aspektów podatkowych. 

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Z Kancelarią współpracuje nieprzerwanie od 2012 r. Biegle posługuje się językiem angielskim – w ramach świadczonej pomocy prawnej udziela wsparcia klientom zagranicznym, jak również klientom krajowym współpracującym z partnerami zagranicznymi. 

Prywatnie interesuje się historią oraz filozofią. Jest także entuzjastą biegów długodystansowych. 

Moje specjalizacje