Konrad Kęsy

Radca prawny

Specjalizuje się w gałęziach prawa bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – w szczególności w prawie cywilnym, gospodarczym, handlowym, upadłościowym i budowlanym. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się obsługą podmiotów korporacyjnych, w tym spółek prawa handlowego.

Wyróżnia go bogate doświadczenie w zakresie redakcji skomplikowanych umów cywilnoprawnych, regulaminów wewnętrznych, standaryzacji procedur handlowych, a także obsługi prawnej projektów inwestycyjnych w branży budowlanej.  Zajmuje się również tworzeniem podmiotów gospodarczych (w tym spółek prawa handlowego) pod kątem realizacji zindywidualizowanych interesów właścicielskich, z uwzględnieniem planowanego profilu działalności klienta.

W ramach praktyki zawodowej skutecznie reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji. Umiejętności zdobywał w trakcie szeregu postępowań cywilnych i administracyjnych, w których brał udział w charakterze profesjonalnego pełnomocnika. Ponadto, prowadzi szkolenia z zagadnień związanych z obrotem gospodarczym i prawem handlowym.  

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Z Kancelarią współpracuje nieprzerwanie od 2012 r. Sprawnie posługuje się językiem angielskim. 

Prywatnie interesuje się historią oraz teologią. Jest także entuzjastą biegów długodystansowych. 

Moje specjalizacje