Katarzyna Grodzka-Motak

Radca prawny

Na co dzień wspiera pracodawców i pracowników w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest autorką bloga prawniczego na temat wypowiedzenia zmieniającego (www.wypowiedzeniezmieniajace.pl) w ramach sieci Web-Lex. Prowadzi również kompleksową obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli, a także sprawy sądowych o charakterze cywilistycznym (w szczególności spadkowe i rodzine).

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie ukończyła z wyróżnieniem.  

Posługuje się językiem angielskim.

Miłośniczka narciarstwa i architektury.

Moje specjalizacje