Stefan Mazurkiewicz

Radca prawny, Partner

Współzałożyciel Kancelarii MCM LEGAL. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz prawie samorządu terytorialnego. Jego doświadczenie obejmuje również obsługę procesów transakcyjnych (przekształcenia i połączenia spółek, konsolidacje) oraz procesów inwestycyjnych.

Od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorstwami sektora morskiego, energetycznego i obronnego, w m.in. zakresie: doradztwa korporacyjnego, zamówień publicznych, procedur zakupowych, procesów transakcyjnych, przygotowania oraz realizacji inwestycji, prawa konkurencji oraz projektów IP. Aktualnie pełni funkcję certyfikowanego compliance officer’a, którego zadaniem jest identyfikacja ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej w zmieniającym się otoczeniu prawnym i biznesowym. Szczególnie ważnym obszarem wsparcia udzielanego klientom jest doradztwo w zakresie odpowiedzialności majątkowej członków zarządów i wspólników spółek prawa handlowego za zobowiązania cywilne i podatkowe.

Jest doświadczonym specjalistą w obszarze prawa samorządu terytorialnego. Zapewnia wsparcie w bieżącej działalności jednostek samorządowych wszystkich szczebli – gmin, powiatów i województwa, a także jednostek sektora finansów publicznych. Z samorządem Województwa Zachodniopomorskiego związany od 2006 r.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego oraz przeciwdziałaniu praktykom korupcyjnym. Dawniej trener Centrum Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie. Legitymuje się też doświadczeniem w nadzorowaniu przedsiębiorstw sektora publicznego, zdobytym w czasie pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz samorządu terytorialnego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie w latach 2000  – 2008 pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego, kierowanej przez prof. dr. hab. Bronisława Ziemianina.  Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie prawa własności intelektualnej. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Wykładowca na zajęciach dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Nieprzerwanie od 2010 roku sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Prywatnie szczęśliwy mąż i tata dwóch córek. W czasie wolnym miłośnik narciarstwa oraz literatury historycznej. 

Moje specjalizacje

Moje doświadczenie

  • Występował w charakterze pełnomocnika w postępowaniach sądowych, sądowoadministracyjnych oraz postępowaniach odwoławczych przed Zespołami Arbitrów oraz KIO przy Prezesie UZP.
  • Był arbitrem w postępowaniu w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
  • Aktywnie działa w obszarze organizacji pozarządowych prowadząc na ich rzecz doradztwo prawne.
  • Ukończył Akademię Trenera (posiada certyfikat do prowadzenia szkoleń) oraz Szkołę Liderów w Warszawie, umożliwiającą prowadzenie zajęć metodą tutoringu.
  • Jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa wspólnotowego oraz uczestnikiem wielu szkoleń.