Jakub Goleniowski

Radca prawny, Partner

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych i prawie cywilnym. Ma bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych – zarówno działalności wykonywanych w ramach form przewidzianych kodeksem spółek handlowych, jak i indywidualnych działalności gospodarczych. 

W zakresie jego zainteresowań i praktyki znajdują się zagadnienia związane z projektami realizowanymi przy wsparciu środków unijnych (w szczególności z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego). Świadczy także pomoc prawną na rzecz organizacji pozarządowych (sektor NGO). Od lat współpracuje z organizacjami zrzeszającymi rybaków lub przedstawicieli branż związanych z rybołówstwem, a także samymi rybakami stanowiąc wsparcie prawne dla ich działalności. Realizuje m.in. działania z zakresu pomocy prawnej w procesie przyznawania lub wypłaty środków na projekty realizowane przy udziale środków unijnych, reprezentując przed MGMiŻŚ, ARiMR i w sporach sądowych.

Jego dotychczasowe doświadczenia zawodowe obejmują pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz w Sądzie Rejonowym. Pełnił także funkcję Społecznego Kuratora Sądowego. Uczestnik wielu kursów i szkoleń zawodowych.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

Miłośnik sportu – w szczególności piłki nożnej, którą czynnie uprawia  – oraz wędkarstwa i szachów.

Moje specjalizacje