I Kongres Zamówień Publicznych online – prelegent Eliza Grodzka

21.09.2020

W czwartek, 17 września,  odbył się I Kongres Zamówień Publicznych online, zorganizowany przez OPEN NEXUS Sp. z o.o.

Konferencja objęta została patronatem przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Politechnikę Poznańską. Interesująca tematyka Kongresu miała odzwierciedlenie w znakomitej frekwencji – zarejestrowano ponad 4 tyś wyświetleń.

Podczas pierwszego panelu pt. „e-Zamówienia Stan projektu oraz perspektywy na przyszłość”, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak przybliżył uczestnikom postępowania problematykę elektronizacji w tym szczegółowo wyjaśnił jak postępują prace związane z przygotowaniem platformy zakupowej i czego Zamawiający będą mogli się po niej spodziewać w przyszłości.

W panelu pt. „Przygotowanie dobrego SIWZ i OPZ czyli co zrobił, aby było więcej ofert a mniej odwołań”, swoje 5 minut miała Eliza Grodzka, którą poprosiliśmy o krótki komentarz.

„Z naszej dyskusji wyniknęły następujące wnioski:

  1. Zamawiający powinien korzystać z doradztwa ekspertów przy przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, w tym otworzyć się na dostępne narzędzia w postaci np. dialogu technicznego, celem prawidłowego i spełniającego oczekiwania zamawiającego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia,
  2.  Zamawiający winien w sposób bardziej refleksyjny analizować konkretyzowane warunki udziału w postępowaniu tak aby faktycznie i realnie określały one minimalne poziomy zdolności pozwalające na realizację zamówienia a nie budowały zbędne ograniczenia, które nie wpływają pozytywnie na konkurencyjność.
  3. Zamawiający winien współdziałać z wykonawcą celem realizacji zamówienia co winno być widoczne chociażby poprzez rozłożenie w umowie o zamówienie publiczne ryzyk a także większą elastyczność w zakresie zmian umowy czy też waloryzacji wartości zamówienia
  4. Niezbędne jest uświadomienie jednostkom zamawiającym odpowiedzialności za nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów ustawy. Niechęć Zamawiających do korzystania z rynku ekspertów w konsekwencji nie tylko może skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych ale także (w przypadku postępowań współfinansowanych ze środków UE) dotkliwą korektą finansową.”

Wniosek jaki nasuwa się po panelu to „Jednostka nie udźwignie wynagrodzenia eksperta ale udźwignie korektę finansową”. Czy to nie paradoks?

Link do nagrania z Kongresu – kliknij tutaj.

Ostatnie aktualności:

wszystkie