Tomasz Picheta

Radca prawny, Partner

Od blisko 8 lat świadczy pomoc prawną na rzecz instytucji, które odpowiadają za wdrażanie programów operacyjnych funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego. Poza województwem aktywnie wspiera również podmioty korzystające ze wsparcia unijnego w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W szczególności reprezentuje beneficjentów na etapie ubiegania się o dofinansowanie oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowych, których przedmiotem są korekty finansowe i zwrot środków unijnych.

Dotychczasową praktykę zawodową rozwijał także przy obsłudze prawnej jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych, osób fizycznych oraz przedsiębiorców, w tym z branży IT, przemysłowej, handlowej, budowlanej i rolniczej.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Prawo oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Profesjonalny Mediator Gospodarczy. Mediator wpisany na listę mediatorów stałych Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz Przewodniczący działającego przy tej Izbie Ośrodka Mediacji.

Moje specjalizacje