Tomasz Picheta

Radca prawny, Partner

Od ponad 10 lat świadczy pomoc prawną na rzecz instytucji, które odpowiadają za wdrażanie programów operacyjnych funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego. Poza województwem aktywnie wspiera również podmioty korzystające ze środków europejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W szczególności reprezentuje beneficjentów na etapie ubiegania się o dofinansowanie oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowych, których przedmiotem są korekty finansowe i zwrot środków unijnych.

Dotychczasową praktykę zawodową rozwijał także przy obsłudze prawnej jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych, osób fizycznych oraz przedsiębiorców, w tym z branży IT, przemysłowej, handlowej, budowlanej i rolniczej.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Prawo oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Profesjonalny Mediator Gospodarczy. Wieloletni mediator wpisany na listę mediatorów stałych Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie. Przeprowadził kilkaset mediacji, przede wszystkim w sprawach gospodarczych. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz działającego przy tej Izbie Ośrodka Mediacji.

Moje specjalizacje