Sylwia Kaczykowska

Aplikantka radcowska

Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz w szeroko pojętym prawie cywilnym. Zajmuje się dochodzeniem roszczeń w sprawach cywilnych oraz gospodarczych a także wspiera jednostki samorządu terytorialnego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w szczecińskich kancelariach już od drugiego roku studiów, co przekłada się na czteroletnią praktykę prawniczą.

Posiada szerokie doświadczenie w sporządzaniu analiz, opinii prawnych oraz pism w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Wspiera pracę zespołu w obsłudze prawnej klientów indywidualnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Swoją pracę magisterską, której promotorem był prof. dr. hab. Andrzeja Bałabana, poświęciła tematyce jednostek samorządu terytorialnego i obroniła ją na ocenę bardzo dobrą. Obecnie hobbystycznie podjęła się studiów na kierunku iberystyka na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wpisana na listę aplikantów radcowskich prowadzonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie. Posługuje się językiem angielskim. Jest członkiem zespołu MCM Legal od listopada 2018 r.

Wolne chwile poświęca dokształcaniu języków obcych, szlifowaniu umiejętności kucharskich kuchni wegetariańskiej oraz szeroko pojmowanemu rozwojowi osobistemu.