Hubert Figurski

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz szeroko pojętym prawie cywilnym. Obsługuje podmioty gospodarcze. Prowadzi sprawy z zakresu prawa handlowego, postępowania sądowe i egzekucyjne oraz świadczy usługi doradztwa prawnego. Posiada doświadczenie z pracy w renomowanych firmach prawniczych w Warszawie czy w Kancelarii Senatu RP. Członkiem zespołu MCM Legal jest od 2016 r.

Poza doświadczeniem w szeroko rozumianym wsparciu prawnym przedsiębiorców, biegle włada językiem angielskim, w tym również prawniczym. Wykorzystuje go we współpracy z podmiotami zagranicznymi. Posiada certyfikaty FCE oraz CAE.

Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Szczecińskim oraz radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

W czasie wolnym uprawia piłkę nożną, tenis oraz golf, jak również rozwija inne pasje, w szczególności kucharskie i warzelnicze.

Moje specjalizacje