Dariusz Ciepiela

Adwokat

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych, w tym indywidualnych praktyk medycznych oraz publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Występował w charakterze obrońcy i pełnomocnika w postępowaniach przed sądami lekarskimi oraz Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Wspiera jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim w bieżącej działalności, jak również w postępowaniach nadzorczych i sądowoadministracyjnych. 

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa administracyjnego i samorządowego.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbył aplikację adwokacką w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Członek Referatu Skarg Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Posługuje się językiem angielskim.

Miłośnik historii, militariów i muzyki.

Moje specjalizacje