dr Aleksandra Klich

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjentów i dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnym przez pacjentów i osoby wykonujące zawody medyczne. Jako Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie II kadencji na lata 2018-2023, zyskuje doświadczenie związane z dochodzeniem roszczeń z udziałem pacjentów nie tylko w trybie sądowym, ale i pozasądowym.

Wspiera klientów w bieżącej obsłudze. Podejmuje się także współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanym przez nich danym osobowym. Przeprowadza także audyty w zakresie zgodności dokumentacji klientów z postanowieniami RODO i regulacjami krajowymi, a także służy pomocą w zakresie przeprowadzania analizy ryzyka oraz opracowania niezbędnych procedur i polityk. Opracowuje w tym zakresie dokumentację zgodną z postanowieniami RODO i wdraża ją, jak również doradza na etapie powdrożeniowym, oferując bieżącą obsługę w zakresie ochrony danych osobowych. Przeprowadza także szkolenia dla pracowników.

Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. Doświadczenie nauczyciela akademickiego sprawia, że z lekkością i pasją prowadzi liczne szkolenia i warsztaty przede wszystkim adresowane do osób wykonujących zawody medyczne, jak również dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą. 

Jako trener prowadzi szkolenia z zakresu postępowania cywilnego, praw konsumentów, prawa medycznego, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i RODO. Trener i ekspert Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. W przeszłości współpracownik Federacji Konsumentów. W licznych publikacjach umiejętnie łączy zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe, w szczególności z zakresu postępowania cywilnego, prawa medycznego, ochrony danych osobowych, a także informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz l’Université d’été du droit continental, Paris – Sorbonne. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie pasjonatka fotografii i sztuki kulinarnej. Uwielbia podróże.

Moje specjalizacje