Tarcza Antykryzysowa

02.04.2020

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria przygotowała opracowanie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 568).

W tym niezwykłym i bardzo trudnym czasie dla nas wszystkich, zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami prawnymi, które mogą choć w niewielkim stopniu przyczynić się do wsparcia przedsiębiorców a także podmiotów sektora publicznego w tym jednostek samorządu terytorialnego w zakresie finansów publicznych, zamówień publicznych i inwestycji w toku.

Opracowanie przygotowane jest wg stanu prawnego na dzień 01 kwietnia 2020 r. i podjęliśmy trud aby je regularnie aktualizować.

Materiał (w uzupełnionej wersji z 06.04.2020r.) znajduje się pod tym linkiem:

20200402_MCM_Tarcza_Antykryzysowa

 

Ostatnie aktualności:

wszystkie