Monika Raunmiagi

Kierownik Sekretariatu

Moje doświadczenie

W ramach praktyki zawodowej koncentruje się na koordynacji działań w zakresie obsługi administracyjnej Kancelarii i rozwiązywaniu bieżących problemów operacyjnych. Sprawuje nadzór nad systemem obiegu dokumentów kancelaryjnych oraz procesem archiwizacji. Dba o sprawne funkcjonowanie Kancelarii w zakresie niezbędnej infrastruktury. Odpowiedzialna za prowadzenie polityki personalnej i projektowania przepisów wewnętrznych w zakresie wynikającym z prawa pracy, opracowywania i wdrażania procedur i standardów jakościowych, jak również tworzenie i wdrażanie optymalizacji procesów mających na celu usprawnienie pracy w spółce. Współpracę z Kancelarią MCM rozpoczęła w październiku 2020 r.

Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu strukturami organizacyjno-prawnymi przedsiębiorstwa. Obsługi prawnej spółek handlowych, doradztwa prawnego w zakresie prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa cywilnego oraz w  obszarze rachunkowości finansowej i zarządczej. Wyróżnia ją wcześniejsze wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menadżerskich w spółkach z kapitałem polskim oraz zagranicznym.

W kręgu jej zawodowych zainteresowań znajduje się również prawo medyczne, a w szczególności odpowiedzialność cywilnoprawna podmiotu leczniczego za błędy w sztuce medycznej i odpowiedzialność karna lekarzy, które zgłębia i rozwija w trakcie studiów doktoranckich.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Studiów Podyplomowych na kierunku menadżerskim Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Posługuje się językiem niemieckim.