Monika Grzywna-Kadłubowska

Radca prawny

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym i handlowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej oraz prowadzeniu procesów sądowych zarówno dla przedsiębiorców, zwłaszcza spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również dla klientów indywidualnych oraz wspólnot mieszkaniowych. Zajmuje się również sprawami administracyjnymi oraz sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wchodzi w skład zespołu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego zajmującą się wdrażaniem programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz zarządzeniem nimi, a także realizacja projektów dofinansowanych w ramach tych programów.

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Prawo. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie, uzyskując w 2016 r. najwyższy wynik na egzaminie zawodowym w okręgu szczecińskim. Delegat na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz – już drugą kadencję – członek Komisji ds. integracji i promocji zawodu, działającej przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

Posługuje się językiem angielskim.

 

Moje specjalizacje