TOP 5 w rankingu
Rzeczpospolitej
I miejsce na Pomorzu
Zachodnim

Marta Frątczak

Aplikantka radcowska

W ramach praktyki zawodowej koncentruje się na zagadnieniach z obszaru prawa cywilnego oraz obsługi jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, zajmuje się sprawami z zakresu prawa oświatowego, a także obsługą prawną klientów w tzw. sprawach frankowych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracę magisterską z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów obroniła z wynikiem bardzo dobrym. Wpisana na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Szczecinie.

Interesuje się problematyką klauzul niedozwolonych oraz metod polubownego rozwiązywania sporów. Prywatnie miłośniczka słodkich wypieków oraz książek o tematyce kryminalnej .

Moje specjalizacje