Marek Grąbczewski

Prawnik, Inspektor ochrony danych

Od ponad 20 lat doradza w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa mediów oraz prawa prasowego.  Doświadczenie nabył m.in. w pracy dla mediów publicznych i komercyjnych. Świadczy usługi na rzecz twórców, aktorów, artystów i zespołów muzycznych oraz instytucji kultury i wydawnictw książkowych. 

Zajmuje się także tematyką zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Doświadczenie nabył podczas współpracy z organizacjami zbiorowego zarządu (m.in. Zaiks, Stoart, SAWP, ZPAV). Ponadto doradza w zakresie ochrony danych osobowych  jest inspektorem ochrony danych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Służy poradą placówkom oświatowym w zakresie przepisów prawa oświatowego.

Prowadzi szkolenia z prawa autorskiego i prasowego. Uczestnikami szkoleń byli m.in. pracownicy Kancelarii Sejmu i Senatu RP, Ministerstw, biura prasowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, ASP Gdańsk, Onet.pl, samorządów terytorialnych, muzeów itp.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytutu Prawa Własności Intelektualnej. Ukończył liczne kursy, m.in. w zakresie zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych i prawa nieuczciwej konkurencji, prawa prasowego, autorskiego i praw pokrewnych oraz certyfikowany kurs inspektora ochrony danych osobowych.

W czasie wolnym wielbiciel rodzinnych podróży i dziesiątej muzy filmu.

Moje specjalizacje