Daniela Cholewa

Asystent prawny / praktykant

Współpracę z kancelarią i praktyki podjęła już od I roku studiów.
W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo konstytucyjne, prawo karne, a w szczególności prawo rodzinne i opiekuńcze. Pracę magisterską zamierza poświęcić tematyce zagadnień rodzinnych.
W kancelarii sporządza pisma procesowe, opinie prawne jak i dokonuje analizy zagadnień prawnych. Asystuje przy spotkaniach lub rozmowach zawodowych.

Studiuje prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz równocześnie Iberystykę ze specjalizacją tłumaczeniową na Wydziale Filologicznym na Uniwersytecie Szczecińskim. Absolwentka szkoły z oddziałem dwujęzycznym. Uzyskała „Titulo de Bachiller” – hiszpańskie dwujęzyczne świadectwo maturalne, w tym dyplom zaświadczający umiejętności językowe na wysokim poziomie C1 z języka hiszpańskiego. Aktywnie działa w samorządzie studenckim WPiA US jednocześnie pełniąc funkcję starosty .

Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Interesuje się literaturą, teatrem, muzyką, a także kulturą krajów Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej. Prywatnie spełnia się również w wolontariacie, w głównej mierze w pracy z dziećmi i młodzieżą z  placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.