Daniela Cholewa

Aplikantka adwokacka

Współpracę z kancelarią i praktyki podjęła już od I roku studiów.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym oraz gospodarczym. Istotnym obszarem jej pracy zawodowej są sprawy z zakresu prawa spadkowego oraz rodzinnego i opiekuńczego obejmujące w szczególności rozwody, opiekę nad dziećmi i alimenty. Zajmuje się dochodzeniem roszczeń w sprawach cywilnych oraz gospodarczych. Wspiera obsługę podmiotów m.in. z branży projektowej i budowlanej w zakresie prawa budowlanego. Zapewnia kompleksową obsługę prawną klientom indywidualnym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Posiada doświadczenie w sporządzaniu analiz, opinii prawnych oraz pism w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej z wynikiem bardzo dobrym.

Uzyskała  „Titulo de Bachiller” – hiszpańskie dwujęzyczne świadectwo maturalne, w tym dyplom zaświadczający umiejętności językowe na wysokim poziomie C1 z języka hiszpańskiego. Ukończyła również filologię hiszpańską ze specjalizacją tłumaczeniową na Wydziale Humanistycznym na Uniwersytecie Szczecińskim.

Wpisana na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie.

Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Interesuje się literaturą i teatrem, a także kulturą krajów Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej. Prywatnie udziela się również w wolontariacie, w głównej mierze w pracy z dziećmi i młodzieżą z placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.