TOP 5 w rankingu
Rzeczpospolitej
I miejsce na Pomorzu
Zachodnim

Daniela Cholewa

Asystent prawny / praktykant

Odbywa praktyki, w tym wykonuje prace administracyjne i sekretarskie.

Studiuje prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz Iberystykę na Wydziale Filologicznym na Uniwersytecie Szczecińskim. Absolwentka szkoły z oddziałem dwujęzycznym. Uzyskała „Titulo de Bachiller” hiszpańskie dwujęzyczne świadectwo maturalne, w tym dyplom zaświadczający umiejętności językowe na wysokim poziomie C1 z języka hiszpańskiego.

Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Interesuje się teatrem, muzyką, a także kulturą krajów Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej.