Zuzanna Lecyk

Aplikantka radcowska

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym. Angażuje się w obsługę klientów indywidualnych oraz obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego, dzięki czemu posiada szerokie doświadczenie w sporządzaniu analiz oraz opinii prawnych.

Zajmuje się także prawem zamówień publicznych, zarówno od strony Zamawiającego, poprzez przeprowadzanie procedur przetargowych, jak i od strony Wykonawcy.

Współpracę z Kancelarią rozpoczęła w marcu 2018 r.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Swoją pracę magisterską, której promotorem był prof. US, dr hab. Pasquale Policastro, napisała na temat prawa własności jako jednego z podstawowych praw człowieka na obszarze RP oraz prawa Unii Europejskiej.

Wpisana na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie.

W czasie wolnym lubi czytać książki, podróżować, biegać oraz jeździć na nartach.