TOP 5 w rankingu
Rzeczpospolitej
I miejsce na Pomorzu
Zachodnim

Paulina Dmowska

Aplikantka radcowska

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, prawie gospodarczym oraz prawie administracyjnym materialnym, w tym w szczególności gospodarką nieruchomościami. Posiada doświadczenie w doradztwie i obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych. 

Wielokrotnie brała udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z problematyką obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa. Służy radą w sprawach związanych z wyceną nieruchomości i sporządzaniem operatów szacunkowych. Zajmuje się również obsługą prawną klientów indywidualnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filologicznego (kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna) Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2019 r. ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie uwielbia podróże, literaturę kryminalną i sporty wodne. 

Moje specjalizacje