Kornelia Ciemska

Asystent prawny / praktykant

Współpraca z Kancelarią jest początkiem jej przygody na ścieżce prawniczej w aspekcie praktycznym. Aktualnie jest studentką IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji w Szczecinie. Interesuje się prawem gospodarczym, prawem handlowym oraz szeroko pojętym prawem cywilnym. Pracę magisterską zamierza poświęcić tematyce Zamówień Publicznych. W Kancelarii sporządza pisma procesowe oraz dokonuje analizy różnego rodzaju zagadnień prawnych.

Posługuje się językiem angielskim, choć na przestrzeni wcześniejszych lat hobbystycznie zdołała poznać podstawy języka włoskiego oraz  języka niemieckiego.

Stara się nieustannie podnosić swoje kompetencje w zakresie prawa, co znajduje przełożenie na uczestnictwo w szkoleniach oraz zaangażowanie w organizacjach prawniczych. Była wolontariuszem i ambasadorem Fundacji Court Watch Polska.

Prywatnie nierzadko pochyla się nad różnego rodzaju literaturą. Fascynuje ją teatr, podróże i poznawanie kuchni świata. Preferuje aktywny tryb życia, a tym samym swój wolny czas dosyć regularnie poświęca bieganiu.