dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska

Radca prawny

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Nauk Prawnych, kierownik Zespołu badawczego prawa cywilnego procesowego i informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, adiunkt w Pomorskim Uniwersytecie Szczecińskim, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierownik Zakładu Prawa Medycznego w Katedrze Medycyny Społecznej

Autorka opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego procesowego (w tym prawa egzekucyjnego i zabezpieczającego), alternatywnych metod rozwiązywania sporów, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ochrony praw pacjentów i dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych przez pacjentów. Autorka kilkudziesięciu artykułów, monografii, podręczników i skryptów, przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego procesowego.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Prezes Zachodniopomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Szczecinie. Członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej. Członek Rady Naukowej Polskiego Instytutu Notarialnego.

Posługuje się językiem angielskim, a w stopniu podstawowym – także językiem hiszpańskim i rosyjskim.

W wolnym czasie organizuje wycieczki dla niewielkich grup osób w różne zakątki globu, czyta kryminały i zbiera porcelanowe kwiaty.

Moje specjalizacje