Joanna Dudka

Prawnik, Specjalista ds. zamówień publicznych

Doradza Wykonawcom oraz Zamawiającym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dla Zamawiających: kompleksowo prowadzi  procedury przetargowe (przygotowuje SIWZ, projekty umów, ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – wraz z wprowadzeniem do odpowiednich publikatorów). Jest także członkiem komisji przetargowych.

Dla Wykonawców: analizuje procedury pod kątem spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wnosi pisma o zmianę treści SIWZ, przygotowuje oferty (w tym JEDZ), weryfikuje oferty konkurencyjne, wnosi odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy Prawo zamówień  publicznych. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych, stale podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe. Uznaje zamówienia publiczne za interdyscyplinarną dziedzinę prawa.  

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami unijnymi w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. Odbyła aplikację notarialną zorganizowaną przez Radę Izby Notarialnej w Szczecinie.

Prywatnie pasjonuje ją problematyka rynku nieruchomości. Jest także członkiem Stowarzyszenia Miłośników Badmintona.

Moje specjalizacje