TOP 5 w rankingu
Rzeczpospolitej
I miejsce na Pomorzu
Zachodnim

Daniel Kwiatkowski

Aplikant adwokacki

Moje doświadczenie

Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz w szeroko pojętym prawie cywilnym. W kręgu jego zainteresowań znajduje się w szczególności prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz prawo budowlane. Jest zdecydowanym zwolennikiem alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR-ów) wśród przedsiębiorców. Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach prawniczych na terenie Szczecina już od drugiego roku studiów, co przekłada się na czteroletnią praktykę prawniczą. Członkiem zespołu MCM Legal jest od października 2020 r.

Ukończył wydział prawa na Uniwersytecie Szczecińskim z najwyższą wśród innych studentów – średnią arytmetyczną ocen, przez co został wyróżniony nagrodą Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Swoją pracę magisterską napisał pod przewodnictwem dr hab. prof. US Kingi Flagi-Gieruszyńskiej i poświęcił ją tematyce związanej z postępowaniem dowodowym w ramach procesu cywilnego. W chwili obecnej pracuje nad swoją pracą doktorską z zakresu postępowania cywilnego. Uzyskał najwyższy wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w województwie zachodniopomorskim, a tym samym znalazł się w ścisłej piątce osób z najwyższym wynikiem w Polsce. Został wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. W wolnym czasie poświęca się podróżom, swoim zwierzętom i pogłębianiu swojej wiedzy.