Bartosz Brożyński

Aplikant radcowski

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym i handlowym. Zajmuje się dochodzeniem roszczeń w sprawach cywilnych oraz gospodarczych. Doradza podmiotom gospodarczym z branży budowlanej i energetycznej w bieżących sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także wspiera ich w toku negocjacji biznesowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył studia podyplomowe na kierunku: compliance w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

Asystent na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Aktualnie prowadzi prace nad rozprawą doktorską w zakresie prawnych i ekonomicznych aspektów transformacji energetycznej Polski.

Posługuje się językiem angielskim.

W czasie wolnym jeździ na snowboardzie i podróżuje.