Bartłomiej Mazur

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, w szczególności od strony Wykonawców. W obszarze jego zainteresowań leżą m.in. weryfikacja dokumentacji przetargowej pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu, wnoszenie pytań do Zamawiających oraz sporządzanie odwołań do KIO. Zajmuje się także prawem cywilnym, prawem inwestycji budowlanych, obsługą przedsiębiorców oraz obsługą sądową jednostek samorządu terytorialnego. 

Z pasją służy radą w zakresie problematyki dotyczącej naliczanych kar umownych w procesach inwestycyjnych. Posiada doświadczenie w opiniowaniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych w oparciu o środki pochodzące z funduszy unijnych, w szczególności dla Instytucji Wdrażającej PROW 2014-2020. Zdobywa i rozwija swoje doświadczenie na szkoleniach dotyczących ww. problematyki.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył aplikację radcowską w 2019 r. prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Członek Senior Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.

W wolnym czasie interesuje się sportem i podróżowaniem. Posiadacz klasy tanecznej  „A” w tańcach standardowych oraz latynoamerykańskich.

Moje specjalizacje